Στο σημείο αυτό μπορείτε να δείτε διάφορα σχόλια που έχουν βάλει διάφοροι φιλοξενούμενοί μας κατά καιρούς στο Trip Advisor καθώς και στο Booking.

 

FullSizeRegggndergggg
site11
Δεξίωση γάμου Αγρίνιο
site22
Εκδηλώσεις γάμου Αγρίνιο
Χώρος συναντήσεων αγρίνιο
ankan_(108test)s
online κράτηση